Psychoterapia i szkolenia - jak wyglądają zajęcia w praktyce?

Każdy kandydat na psychoterapeutę, aby otrzymać certyfikat uprawniający go do prowadzenia psychoterapii, musi przejść przez cały cykl szkoleń w ramach których nabywa umiejętności psychoterapeutycznych i uczy się w jaki sposób pracować z pacjentem bądź grupami. Brak ustawy o zawodzie psychoterapeuty sprawia, że wprawdzie gabinet oferujący usługi psychoterapeutyczne może otworzyć nawet hydraulik, ale jest to działanie nieuczciwe i na rynku usług psychoterapeutycznych piętnowane.

Jak zostać psychoterapeutą? Posiadając kierunkowe wykształcenie (związane z psychologią bądź medycyną) przejść trzeba nierzadko kilkuletnie szkolenie psychoterapeutyczne w wybranej orientacji psychologicznej. Psychoterapia szkolenia realizuje w oparciu o jeden z kilku paradygmatów teoretycznych o ugruntowanej pozycji na rynku - są to szkolenia w ramach psychologii psychodynamicznej, psychologii procesu, Gestalt, psychologii poznawczej (z wybraną ofertą szkoleniową np. w ramach psychologii procesu można zapoznać się na stronie: psychoterapia szkolenia).

Zajęcia w ramach szkoleń psychoterapeutycznych odbywają się w większości szkół w formie weekendowych spotkań. Większość uczestników takich szkół pracuje, więc weekend jest jedyną możliwą formą prowadzenia zajęć. Główna część zajęć ma charakter warsztatowy - co oznacza tyle, że cała grupa pracuje na bazie własnych doświadczeń, a nowe pojęcia wyjaśnia się i przepracowuje na samym sobie. Z tego powodu, uczestnictwo w szkole psychoterapii wymaga od uczestników otwartości, tolerancji i chęci do własnego, osobistego rozwoju. Dodatkowo, kandydatów na psychoterapeutów czeka konieczność przejścia własnej psychoterapii – zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Dlaczego własna psychoterapia jest konieczna? Otóż dzięki temu terapeuta nie popełnia w pracy błędów związanych z istnieniem własnych obszarów trudnych i nie rzutuje własnych trudności czy przekonań na pacjenta. To sprawia, że udzielana pomoc jest bardziej profesjonalna i pełna, a także bardziej kompetentna.