Freud-i-psychoanaliza.com

Psychoanaliza, jej początki, stosowane metody i kierunki rozwoju.

Połowa XIX wieku była dla psychologii ważnym momentem. To w tym właśnie okresie pracował i tworzył swoją koncepcję teorii osobowości Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy. Psychoanaliza bywa dla laików słowem – kluczem, stosowanym wymiennie z takimi pojęciami jak psychologia, czy psychoterapia. Tymczasem psychoanaliza jest jedynie jednym z nurtów psychoterapii, choć niezmiernie istotnym. Psychoterapia zaś, jedną z gałęzi psychologii. Warto wiedzieć nieco więcej o podstawowych założeniach psychoanalizy, aby nie mylić tych pojęć i umieć rozróżnić psychoanalityka od psychologa czy terapeuty.

Ostatnio dodane

W psychoanalizie, podstawą jest koncepcja struktury osobowości. Według Freuda, nasza osobowość składa się z trzech elementów: id, ego i superego. Każdy z nich ma własną dynamikę, mechanizmy i funkcje, jednak działają one tak blisko siebie, że trudno je rozdzielić. Upraszczając, oznacza to że na każde nasze zachowanie wpływ ma zarówno id jak i pozostałe elementy. Struktura osobowości »