Pomoc psychologiczna - szerokie możliwości

Psycholog jest osobą która często budzi mieszane uczucia. Z jednej strony mamy już dość szeroka świadomość społeczną na temat kompetencji psychologa, jego roli w społeczeństwie, jego pracy oraz tego co może zaoferować poprzez pomoc psychologiczną. Pracę psychologa się ceni i szanuje, nazywając go nie raz „lekarzem duszy”. Z drugiej strony pomoc psychologiczna nadal budzi lęk i niechęć. Innymi słowy mówiąc, łatwo już umiemy się przyznać do tego, że pomoc psychologiczna byłaby potrzebna innym, naszym znajomym, rodzinie a nawet nam, ale jednocześnie trudno przychodzi nam wykonać ten pierwszy krok w kierunku uzyskania pomocy psychologicznej. Lęk ten, wynika z obawy o negatywną ocenę społeczną (co będzie kiedy znajomi pomyślą, że coś ze mną nie tak) oraz lęku przed tym, że jeśli zgłosimy się po pomoc psychologiczną przyznamy sami przed sobą, że sobie nie radzimy.

Tymczasem, pomoc psychologiczna to nie tylko działanie w sytuacjach kryzysowych czy głębszych zaburzeń psychologicznych, ale również działanie rozwojowe, które ma zapewnić klientowi szersze spektrum doświadczeń i lepsze poznanie samego siebie.
Ośrodki, które zapewniają kompleksową pomoc psychologiczną i zatrudniają wykwalifikowanych i certyfikowanych terapeutów (na przykład - pomoc psychologiczna Gdańsk - ośrodek z tradycją i renomą w swoim rejonie) prowadzą szereg zajęć indywidualnych i grupowych, których celem jest poszerzenie świadomości klientów na temat ich samych, wypracowanie nowych metod radzenia sobie z różnymi trudnościami na różnych etapach życia, wspieranie klientów w dążeniu do samorozwoju i szczęścia. Dzisiaj, pomoc psychologiczna nie jest już tylko ratowaniem tego, co w nas nie działa, ale wpieraniem tego, co chcemy rozwinąć. Korzystanie z zajęć, które oferują takie ośrodki jak pomoc psychologiczna Gdańsk, pozwala na pełniejsze i bardziej szczęśliwe budowanie swojego życia.