Psycholog jako przewodnik duchowy

Ostatnio posiadanie osobistego psychoterapeuty jest coraz bardziej modne, w pewnych kręgach uchodzi niemal za obowiązek. Mało kto zastanawia się jednak, wyrazem jakiej potrzeby jest osobisty psychoterapeuta?

Psycholog przyjmuje w tej sytuacji rolę duchowego przewodnika, którego zadaniem jest nie tyle dbanie o zdrowie psychiczne swoich pacjentów, pomaganie im w radzeniu sobie z problemami natury interpersonalnej oraz intrapersonalnej, a podejmowanie właściwych wyborów i wysiłków, jeśli chodzi o rozwój duchowy i osobisty.

Trend ów jest naturalnym odruchem osób pozbawionych możliwości pełnego rozwoju duchowego. W dniu dzisiejszym ogranicza go przede wszystkim nawał obowiązków zawodowych, dominująca obecność pieniądza we wszystkich dziedzinach życia oraz znaczna laicyzacja. Tymczasem człowiek jest istotą, która potrzebuje wiary w wielkie idee, ptrzebuje przewodnika, mistrza, który pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów, niekiedy mających wpływ na całe ludzkie życie. Kiedyś rolę tę pełnił nauczyciel, kapłan lub prorok. Dziś pałeczkę mistrza przejął psycholog.